Výcvik psov

Ponúkame základný a poľovný výcvik Vášho psíka.

1. Individuálny tréning

je veľmi výhodný a efektívny pre majiteľov, ktorí sa z určitých dôvodov nemôžu zúčastňovať výcvikových kurzov. Tréningy sa realizujú v Košiciach a v Čani po predchádzajúcom dohovorení termínu. Lekcia trvá zvyčajne jednu hodinu. Zúčastnuje sa jeden psovod s jedným psom. Je v eľmi dobré, ak sú prítomní aj ďalší rodinní príslušníci ako diváci.

2. Výcvik psa u nás doma

Pokiaľ majiteľ zo skutočne vážnych dôvodov nemôže trénovať svojho psa, je možné odovzdať ho za účelom výchovy a výcviku do našej domácnosti v Čani. Je však nutné uvedomiť si, že po ukončení výcviku bude potrebovať absolvovať so svojim psom minimálne 5 lekcií pod našim dohľadom. Dôvodom je oboznámenie sa a zdokonalenie v manipulácii so psom a získanie skúseností.

Trvanie výcviku: 4-5 týždňov

Obsah: základná poslušnosť: privolanie, chôdza pri nohe, sadni, ľahni, vstaň, odloženie, aport a iné podľa Vašej žiadosti. )

ZÁKLADNÝ VÝCVIK (ZV)

Umožňuje psovodom začiatočníkom získať základné vedomosti z teórie výcviku psov, naučí psovodov a psov zvládať nevyhnutné prvky poslušnosti a osvojiť si požadované sociálne správanie (tolerovanie iných osôb a psov - vychováva psa pre bezproblémové spolužitie psa v domácnosti, na verejnosti a v styku s inými psami). Výcvik psa je zameraný na zvládnutie poslušnosti na mieste a v pohybe.

V základnom výcviku učíme psa cviky:

Privolanie - súčasné vysielanie psa na voľný výbeh a jeho privolanie;

Cviky na mieste - sadni, ľahni, vstaň, fuj, štekaj, obraty na mieste a za pohybu, odloženie psa, odmietanie potravy ponúkanej cudzou osobou, zákaz zbierania potravy zo zeme;

Cviky v pohybe - chôdza pri nohe na vôdzke, obraty pri chôdzi;

Socializácia - tolerovanie iných osôb a psov

POĽOVNÝ VÝCVIK PSOV

OVVR - Overovanie vlohových vlastností retrievera

JSR - Jesenné skúšky retrieverov

JSMP - Jesenné skúšky malých plemien