Odchov/Breeding dogs

LABRADOR RETRIEVER                                   PUDEL VEĽKÝ